Pro všechny je to šok. V pondělí nás navždy opustila herečka, která se stala múzou nebohého divadelního režiséra Josefa Bednárika…

Fanoušci i kolegové jsou v šoku!

Pokračování na další straně …