Jana Hospodárová patří již 20 let k neodmyslitelné součásti moderátorské základny TV Markíza. Již od počátků své kariéry patřila k těm ženám, které si dávali pozor na své soukromí a nikdy se nevyjadřovala na otázku svých vztahů…

Je však veřejně známo, že nemá velké štěstí v lásce, a proto se šuškalo i o tom, že by ji mohli více přitahovat ženy než muži. Jak to tedy vlastně je?

Pokračování na další straně …